Kursy Języka Ogólnego i Specjalistycznego

Kursy Języka Ogólnego

Język Niemiecki Podstawowy: A1/A2

Nauczysz się podstawowych wyrażeń i zwrotów po niemiecku dotyczących prostych sytuacji. Poćwiczysz zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi na łatwe pytania. Opiszesz swoje otoczenie, powiesz, jak się nazywasz i czym się interesujesz.

Niniejszy kurs odpowiada poziomowi A1 europejskiej klasyfikacji poziomów biegłości językowej, który określa znajomość języka niemieckiego.

Język Niemiecki Średnio-Zaawansowany: B1/B2

Nauczysz się radzić sobie w większości prostych sytuacji, które mogą zdarzyć się w Niemczech. Bez obawy opowiesz o własnych doświadczeniach, przeżyciach i  poglądach! Będziesz w stanie zrozumieć wszystkie ważne wątki prowadzonej rozmowy i czytanych tekstów.

Kurs odpowiada poziomowi B1 europejskiej klasyfikacji poziomu biegłości językowej. Dzięki niemu poszerzysz znajomość języka i zakres słownictwa dotyczący codziennych sytuacji.

Na kursie prowadzącym do poziomu B2 poczujesz swobodę, będziesz wyrażać się spontanicznie i pewnie, również w zajmującej rozmowie z native speakerem. Nauczysz się kompleksowo śledzić wątki, teksty i dyskusje, wypowiadać na abstrakcyjne tematy, a co najważniejsze – uzasadnić swoje zdanie!

Posiadanie certyfikatu na poziomie B2 jest uznawane podczas postępowań kwalifikacyjnych w służbie cywilnej, administracji państwowej, instytucjach gospodarczych i publicznych (sprawdź: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów, 27.03.2005 r.). Znajomość języka obcego (w tym przypadku – niemieckiego), to także warunek niezbędny do podjęcia pracy na stanowiskach urzędniczych w krajach Unii Europejskiej.

Język Niemiecki dla Maturzystów: B1/B2

Kurs obejmuje materiał obowiązujący do matury (zakres podstawowy/rozszerzony) oraz umożliwia doskonałą powtórkę przed maturą. Program kursu uwzględnia zmiany nowej formuły ustnego egzaminu maturalnego i jest dostosowany do standardów opublikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Kurs egzaminacyjny: A1-B2

Kurs przygotowuje do egzaminów na poziomach od A1 do B2 według europejskiej klasyfikacji poziomu biegłości językowej. Trenowane są umiejętności mówienia, pisania i słuchania. Omawiany jest dokładny opis egzaminu i jego etapów, symulowany egzamin, dodatkowe ćwiczenia ze znajomości słownictwa, gramatyki, umiejętności pisania i wypowiadania się. 

Intensywny kurs gramatyki j. niemieckiego

Kurs umożliwi poznanie i przypomnienie sobie wszystkich zagadnień gramatycznych niezbędnych do płynnego i swobodnego posługiwania się językiem niemieckim. Wyczerpująco objaśnia najważniejsze zagadnienia gramatyki języka niemieckiego oraz uczy posługiwania się nimi w praktyce.

Kurs adresowany jest do uczniów szkół średnich, maturzystów, samouków oraz wszystkich, którzy chcą zapoznać się z zawiłościami gramatyki języka niemieckiego.

Kursy Języka Specjalistycznego

Język niemiecki dla pracowników administracyjno-biurowych

Kurs nauczy Cię swobodnego rozumienia i wypowiadania się w codziennych sytuacjach związanych z wykonywaną pracą w administracji biurowej. Prowadzenie rozmowy, udzielanie odpowiedzi i reagowanie na wskazówki, udział w spotkaniu, rozumienie protokołu spotkania, udzielanie odpowiedzi na reklamację, to tylko niektóre z poruszanych zagadnień.

Czytaj więcej...
Język niemiecki dla branży ekonomicznej

Kurs nauczy Cię swobodnego rozumienia i wypowiadania się w codziennych sytuacjach związanych z wykonywaną pracą w branży finansów. Kurs obejmuje następujące treści: prowadzenie działalności gospodarczej, gospodarka rynkowa, mikroekonomia i makroekonomia, prace biurowe, korespondencja handlowa, statystyka, obliczanie podatków, dokumentacja finansowa, rachunkowość, bilans, obsługa klienta, kadry i płace, marketing, przepisy BHP oraz zatrudnienie (umowa o pracę, rozmowa kwalifikacyjna, kwestionariusz osobowy).

Czytaj więcej...
Język niemiecki dla branży gastronomicznej

Kurs nauczy Cię swobodnego rozumienia i wypowiadania się w codziennych sytuacjach związanych z wykonywaną pracą w branży gastronomicznej. Kurs obejmuje następujące treści: zawody i czynności w branży gastronomicznej, produkty spożywcze i dania, procesy technologiczne, akcesoria i urządzenia gastronomiczne, przygotowanie dań, karta dań – menu, przepisy BHP oraz zatrudnienie w gastronomii (umowa o pracę, rozmowa kwalifikacyjna, kwestionariusz osobowy).

Czytaj więcej...
Język niemiecki dla branży turystyczno-hotelarskiej

Kurs nauczy Cię swobodnego rozumienia i wypowiadania się w codziennych sytuacjach związanych z wykonywaną pracą w branży turystyczno-hotelarskiej kurs obejmuje następujące treści: biuro podróży, formy turystyki, atrakcje turystyczne Polski, kraje i narodowości, na dworcu, na lotnisku, wypożyczenie samochodu, organizacja imprez turystycznych, rodzaje usług i obiektów hotelowych, wyposażenie hoteli, rezerwacja, obsługa recepcji, usługi hotelowe i usługi żywieniowe, przepisy BHP oraz zatrudnienie (umowa o pracę, rozmowa kwalifikacyjna, kwestionariusz osobowy).

Czytaj więcej...
Język niemiecki dla branży budowlanej

Kurs nauczy Cię swobodnego rozumienia i wypowiadania się w codziennych sytuacjach związanych z wykonywaną pracą w branży budowlanej kurs obejmuje następujące treści: organizacja i przygotowanie robót budowlanych, klasyfikacja budynków, maszyny i urządzenia budowlane, statyka budowli, klasyfikacja zawodów budowlanych, wycena robót budowlanych, materiały budowlane, elementy i konstrukcje budowlane, roboty wykończeniowe i instalacyjne, działalność gospodarcza, przepisy BHP oraz zatrudnienie w budownictwie (umowa o pracę, rozmowa kwalifikacyjna, kwestionariusz osobowy).

Czytaj więcej...
Język niemiecki dla branży informatycznej, elektronicznej i elektrycznej

Kurs nauczy Cię swobodnego rozumienia i wypowiadania się w codziennych sytuacjach związanych z wykonywaną pracą w branży informatycznej, elektronicznej i elektrycznej kurs obejmuje następujące treści: przewodniki i izolatory, budowa atomu, obwody elektryczne, elektryczność, budowa i naprawa sprzętu komputerowego, kable, narzędzia i materiały, wyposażenie warsztatu napraw sprzętu elektronicznego, oświetlenie i przełączniki, przepisy BHP oraz zatrudnienie (umowa o pracę, rozmowa kwalifikacyjna, kwestionariusz osobowy).

Czytaj więcej...
Język niemiecki dla branży mechanicznej i samochodowej

Kurs nauczy Cię swobodnego rozumienia i wypowiadania się w codziennych sytuacjach związanych z wykonywaną pracą w branży mechanicznej kurs obejmuje następujące treści: klasyfikacja zawodów, stanowisko pracy, narzędzia i materiały, dzień pracy w warsztacie i biurze, ślusarnia, warsztat samochodowy, elektromechanika pojazdów samochodowych, budowa pojazdów samochodowych, podejmowanie działalności gospodarczej w branży, przepisy BHP oraz zatrudnienie (umowa o pracę, rozmowa kwalifikacyjna, kwestionariusz osobowy).

Czytaj więcej...
Język niemiecki dla pielęgniarek i położnych

Kurs nauczy Cię swobodnego rozumienia i wypowiadania się w codziennych sytuacjach związanych z wykonywaną pracą w branży medycznej. Kurs obejmuje wybraną tematykę z zakresu codziennej pracy pielęgniarki i położnej, pomocy pielęgniarskiej, asystenta osoby niepełnosprawnej lub opiekuna w domu opieki społecznej.

Czytaj więcej...